سفارش تبلیغ
صبا

لحظه ی دیدار

کاش میشد اشک را تهدید کرد

مدت   لبخند   را   تمدید   کرد

کاش میشد در میان لحظه ها

لحظه ی  دیدار را  نزدیک  کرد


ارسال شده در توسط تینا

مسیحای جوانمرد،ای من،ای ترسای پیر پیرهن چرکین،

هوا بس ناجوانمردانه سرد است،

ای دمت گرم و سرت و خوش باد،

سلامم را تو پاسخ گوی،

در بگشای.

 


ارسال شده در توسط تینا